Amnesty International

Organizacje pozarządowe, Prawa człowieka | 3 sierpnia 2010

Amnesty International to ogólnoświatowa organizacja mająca na celu dbałość o przestrzeganie praw człowieka i wspierająca ofiary naruszeń tych praw. Działa w myśl idei pomocy poszkodowanym i bezbronnym wobec prawa, zajmuje się indywidualnymi przypadkami. Jest niezależna, bezstronna oraz neutralna, jeśli chodzi o poglądy i systemy polityczne. Nie jest też finansowana z pieniędzy państwowych.

Amnesty International już prawie 50 lat stoi na straży wszystkich praw człowieka. Bez wątpienia znacznie przyczyniła się do wyniesienia tej kwestii w sposób ponadnarodowy i ponadpolityczny oraz do uczynienia z niej ważnej części debaty publicznej. Biblią organizacji jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

AI w przeszłości wyznaczyła sobie główne cele, aktualne również teraz. Należą do nich:

  • doprowadzenie do uwolnienia więźniów sumienia oraz zapewnienie im uczciwego procesu sądowego,
  • sprzeciw karze śmierci, torturom i innym okrutnym metodom traktowania więźniów,
  • przestrzeganie standardów międzynarodowych – walka o sprawiedliwość, w myśl której konsekwencje
  • ponoszą ludzie odpowiedzialni za łamanie praw człowieka,
  • walka o respektowanie praw człowieka w zasięgu globalnym.

Dzisiaj organizacja swoim zasięgiem obejmuje niemal cały świat – 140 krajów i terytoriów. Zrzesza 2,2 miliona ludzi, dla których najwyższą wartością jest wolność człowieka. Reaguje na wszystkie przejawy łamania praw człowieka. Jest aktywna we wszystkich debatach poruszających temat praw człowieka. Wysyła delegacje na spotkania rządów i organizacji międzynarodowych. Jeśli nie ma dostępu do danego państwa opiera się na informacjach uzyskanych od dyplomatów, uchodźców, mediów.

W Polsce Amnesty International funkcjonuje od 1989 roku. Obecnie aktywnie działa w 12 miastach w kraju, z głównym biurem w Warszawie.

Strona główna

Zostaw komentarz