Antysemityzm

Stop nietolerancji | 4 sierpnia 2010

Antysemityzm jest bezpodstawną, irracjonalną niechęcią, uprzedzeniem, nienawiścią, a nawet wrogością i dyskryminacją osób pochodzenia żydowskiego. Żydzi w tej postawie postrzegani są nie tylko jako grupa religijna, ale także etniczna i rasowa.

Antysemityzm może prowadzić do zachowań agresywnych wobec Żydów czego najlepszym przykładem są nazistowskie Niemcy z okresu II wojny światowej, których ideologia głosiła radykalny antysemityzm. Co ciekawe wbrew nazwie uprzedzenia nie dotyczą innych ludów semickich (takich jak Akadowie czy Sumerowie) lecz samych Żydów. Trudno jednoznacznie wskazać źródła takiej postawy lecz najczęściej wypływa ona ze zjawiska resentymentu. Żydzi, uważani za lud mądry i bogaty budzą niechęć wśród ludzi o niższym statusie materialnym. Do poparcia tej tezy przyczynia się to, że według obiegowej opinii większość najbogatszych ludzi świata, a także właściciele banków czy dużych przedsiębiorstw są pochodzenia semickiego. Pojawiają się również sugestie jakoby Żydzi stali za wszystkimi rządami i spiskami świata. Inną przyczyną jest zamknięcie społeczeństwa wyznania mojżeszowego na inne kultury czy wielkie trudności z asymilacją. Te dwa czynniki połączone z aurą tajemniczości (która z kolei jest pożywką dla wymyślania niestworzonych historii o krwawych obrzędach) i niewiedzą ludzi budzi niepokój i niechęć, która przeradza się w antysemityzm.

W Polsce propagowanie ideologii antysemickiej jest zakazane konstytucjonalnie (tak jak i innych form rasizmu i nawoływanie do nienawiści w ogóle) i podlega każe pozbawienia wolności do lat trzech. Mimo to wciąż na murach polskich miast można znaleźć obraźliwe napisy i rysunki, takie jak na przykład Gwiazda Dawida na szubienicy. Na szczęście określenie „antysemita” stało się pejoratywne, a nawet obraźliwe i obecnie niewiele osób przyznaje się do takich poglądów.

Zostaw komentarz