Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Organizacje pozarządowe, Prawa człowieka | 31 sierpnia 2010

Często wydaje nam się, że nie możemy zmienić świata, że nic nie poradzimy na ludzką krzywdę, że wszelkie nasze działania są niczym wobec ogromu cierpienia na świecie. Jednak od takiego spojrzenia na świat na pewno nic się nie zmieni.

Wiedzą o tym absolwenci Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. To oni bowiem w 2002 roku w Krakowie założyli Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć. Doktor Halina Nieć przez wiele lat działała na rzecz przestrzegania praw człowieka i sama wyszła z inicjatywą założenia Centrum Pomocy. Po jej śmierci w 2002 roku, w uznaniu jej zaangażowania i licznych zasług członkowie Centrum nadali mu jej imię.

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć jest organizacją pozarządową, non-profit i apolityczną. Ma status organizacji pożytku publicznego. Do jej głównych celów należą:

  • promowanie poszanowania praw człowieka,
  • udzielanie potrzebującym bezpłatnej porady prawnej,
  • zadania edukacyjne.

Z pomocy Centrum najczęściej korzystają uchodźcy i cudzoziemcy, którzy potrzebują konsultacji z prawnikiem tudzież wsparcia w postępowaniu cywilnym. Centrum prowadzi także szkolenia z zakresu praw człowieka i poszanowania uchodźców. Poza tymi działaniami Centrum Pomocy Prawnej prowadzi też działalność terenową – regularnie monitoruje areszty i przejścia graniczne sprawdzając czy prawa uchodźców są przestrzegane i czy są oni traktowani zgodnie z międzynarodowymi porozumieniami (na przykład czy przestrzegana jest zasada non-refoulement, o nieodsyłaniu uchodźców do krajów, w których może grozić im niebezpieczeństwo prześladowania).

Centrum prowadzi też społeczne akcje uświadamiające, jak obecna – „Witaj w Polsce!”, która informuje cudzoziemców legalnie przebywających w naszym kraju o bezpłatnym wsparciu informacyjnym i prawnym. Inną obecnie trwającą akcją jest kampania społeczna „Daj im szansę!”, która jest skierowana do obywateli polskich i przypomina im o tym, ze także w naszym kraju mieszkają uchodźcy. Inicjatywy Centrum finansowane są z budżetu państwa, specjalnych funduszy Unii Europejskiej oraz przez indywidualnych darczyńców oraz prywatne firmy.

Zostaw komentarz