Dziś Międzynarodowy Dzień Zaginionych

Aktualności | 30 sierpnia 2010

Co roku 30 sierpnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zaginionych. Jego celem jest upamiętnianie osób przymusowo zaginionych oraz podtrzymywanie na duchu ich rodzin. Inicjatorem wydarzenia jest Amnesty International. Organizacja tym samym chce zwrócić uwagę na bezkarne łamanie prawa.

Międzynarodowy Dzień Zaginionych

Osoby przymusowo zaginione – takim mianem określa się osoby zatrzymane, aresztowane bądź porwane przez władze państwowe bądź działające na ich zamówienie organizacje polityczne. Najczęściej takie osoby skazane są na bezprawną izolację, często do końca życia są przetrzymywane w niewoli. Nierzadko torturowane, szantażowane, gnębione, pozbawione resztek człowieczeństwa. Dodatkowo rodzina zaginionego nie dostaje o nim żadnych informacji, co uniemożliwia podjęcie jakichkolwiek kroków prawnych. Bliscy żyją w ciągłej niepewności, w oczekiwaniu, które nigdy się nie kończy.

Amnesty Inetrnational i aktywiści z całego świata obchodząc Międzynarodowy Dzień Zaginionych dają posłuch pogwałceniu podstawowych praw człowieka:

  • prawa do bezpieczeństwa i godności
  • prawa do nie bycia poddanym torturom lub innemu okrutnemu, nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu
  • prawa do humanitarnych warunków w miejscu zatrzymania
  • prawa do osobowości prawnej
  • prawa do uczciwego procesu
  • prawa do życia rodzinnego w przypadku, gdy osoba zostaje zabita – prawa do życia

i dążą do uznania sprawców winnymi przed międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości.

Zostaw komentarz