Dziś obchodzimy Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

Aktualności | 21 maja 2012

To już 9. raz, kiedy Dzień Różnorodności Kulturowej obchodzony jest na świecie. Został ustanowiony 22 grudnia 2002 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.

Jaki jest jego cel? Nadrzędnym jest promowanie kultury we wszystkich jej przejawach. Ideą, jaka przyświecała ONZ, jest prowadzenie do wzrostu ekonomicznego poszczególnych krajów poprzez wzrost znaczenia zaplecza kulturalnego. Dzień ma uświadamiać przywódcom jak ważne jest dbanie o naturalne zasoby kulturowe, a także rozwój dóbr i usług związanych z kulturą.

ONZ wykazał też dużą troskę, by nie zatracić dobytku kulturowego, jaki mamy, w świecie, który ogarnięty jest globalizacją. W dobie, w której coraz bardziej rządzi kultura masowa należy przyjrzeć się tradycji i nie pozwolić, by została na zapomniana. Należy znaleźć odpowiednie proporcje i działać na rzecz wspierania dziedzictwa kulturowego – tego niematerialnego i materialnego.

Zostaw komentarz