Europejski Trybunał Praw Człowieka

Organy międzynarodowe, Prawa człowieka | 4 sierpnia 2010

Europejski Trybunał Praw Człowieka jest sądowniczym organem międzynarodowym. Rozpatruje sprawy na podstawie wniosków indywidualnych oraz grupowych. Jednak do 1990 roku skargi do Trybunału mogły wnosić jedynie państwa. Skargi muszą być podpisane, jedynie w wyjątkowych okolicznościach Trybunał uznaje skargi anonimowe. W skardze należy dokładnie zaznaczyć, jakie prawo zostało naruszone. Odwołanie się do decyzji Trybunału jest możliwe dopiero po wykorzystaniu wszystkich możliwości dochodzenia sprawiedliwości w kraju. Czas na złożenie wniosku mija po upływie 6 miesięcy od daty ostatecznej decyzji, która zapadła w kraju.

O słuszności wniosków i ich dalszym losie orzekają sędziowie, którzy stanowią trzon Trybunału. Aktualnie jest ich 47. Sędziowie Trybunału powołani są na sześcioletnią kadencję i nie mogą z tej funkcji zrezygnować. Ważne jest, że nie reprezentują oni wnioskodawców, a wydają orzeczenia we własnym, niezawisłym imieniu. Wydają wyroki przeciwko państwom, z ramienia których zostali powołani. W zależności od zadań im przydzielonych sprawują różne funkcje – spełniają obowiązki sędziowskie albo przygotowują poszczególne sprawy do rozpatrzenia.

Ich rola jest w pełni niezależna, wbrew powszechnemu poglądowi ETPC nie podlega Radzie Europy, a jest w pełni samodzielny.

Europejski Trybunał Praw Człowieka stoi na straży przestrzegania Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Pod tą nazwą funkcję sprawuje od 1998 roku. Wcześniej na podobnej zasadzie działała Europejska Komisja Praw Człowieka (z 1950) i Trybunał Praw Człowieka (z 1959). Organ został powołany na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka powstałej w wyniku międzynarodowej umowy w 1950 roku. Siedziba znajduje się w Strasburgu.

Zostaw komentarz