Gender

Stop nietolerancji | 31 sierpnia 2010

Gender w najprostszym rozumieniu tego słowa jest obalaniem społecznych i kulturowych mitów, które w związku ze sposobem wychowania dzieci, kulturą etniczną, rasową, religijną czy klasową narosły wokół płci męskiej i żeńskiej.

Aby najlepiej zrozumieć słowo gender należałoby cofnąć się do własnego dzieciństwa i przypomnieć sobie to, czego sami byliśmy świadkami, często nie zdając sobie z tego sprawy. Przykładowo – córka wychowywana w tradycji, która mówi, że dziewczynka ma pomagać w kuchni, a chłopiec bawić się samochodami – dorasta właśnie w duchu podziałów międzypłciowych. Pomaganie mamie przy lepieniu pierogów, podczas gdy brat idzie z tatą na ryby lub bawi się z kolegami na podwórku – takie klasyczne dla ludzkiej mentalności zachowania prowadzą w prostej drodze do utrwalania się stereotypów między dwiema płciami. Podobnie, gdy nauczyciel traktuje dziewczynki, jako te, które mają dbać o siebie, ładnie się uczesać i śpiewać na lekcjach muzyki, podczas gdy chłopcy mogą konstruować samoloty i być niegrzeczni, bo „taka jest ich natura”. A gender to nauka, która ma nam uświadomić, że to, co wpojone podczas wychowania, chodzenia do wybranego kościoła, przynależności do grupy religijnej, rasowej czy klasowej nie zawsze musi być tożsame z prawdą i rzeczywistością.

Gender

W każdym społeczeństwie istnieją pewne normy damsko-męskie, które owo społeczeństwo uznaje za jedyne i poprawne. To my, jako konkretna grupa decydujemy o tym, co jest odpowiednie dla kobiety, a co jest właściwe dla mężczyzny. To dzięki działaniom tzw. gender studies ludzka świadomość zaczyna się zmieniać i coraz mocniej dociera do nas, że to, co „normalne” czy „odpowiednie” w jednej grupie, w drugiej wcale nie musi być normą. I często nią nie jest. Wychowani w duchu tradycji, wiary, rodziny i kultury pozwalamy często wtłoczyć się w schematy, które gender próbuje obalać wyjaśniając nam, że nie ma czegoś takiego jak wrodzony zespół cech i zachowań kobiety i mężczyzny. Bo wszystkie takie „normy” wywodzą się bezpośrednio z kultury społecznej.

Gender podejmuje wszystkie tematy, które obalać mają mity narosłe w danych grupach społecznych (porusza kwestie transseksualizmu, transgenderyzmu, adrogynii, homoseksualizmu i norm seksualnych, które człowiek sam stworzył, a z którymi się w życiu rozmija). Dziś filozofia gender często pojmowana jest, jako fala feminizmu, której teorią kobiety próbują wyrównać szanse między obiema płciami. Tak naprawdę jednak w gender nie chodzi o feminizm, ani próby ukrócenia tzw. męskiego seksizmu. Chodzi o fakty, które są niezaprzeczalne, ale z których nie zdajemy sobie sprawy, bo zostaliśmy wychowani w kulturze im przeciwnej.

Zostaw komentarz