Homofobia

Stop nietolerancji | 17 sierpnia 2010

Homofobia to postawa społeczna, która charakteryzuje się wrogimi, nienawistnymi i pełnymi uprzedzeń zachowaniami wobec przedstawicieli mniejszości seksualnych ze szczególnym uwzględnieniem homoseksualistów.

Początkowo termin ten oznaczał także zaburzenie lękowe, którego obiektem miałby być osoby o odmiennej orientacji seksualnej (greckie phobos to „strach”). Jednak dziś ta interpretacja odchodzi w cień. Homofobia jest najczęściej poglądem jawnym, w niektórych środowiskach uznawanym za normatywny. Objawia się nie tylko obraźliwym zachowaniem, ale także manifestowaniem swoich, homofobicznych poglądów, a w skrajnych przypadkach także przemocą.

Przyczyny homofobii nie są jasne, ale typuje się tu trzy czynniki:

  • Pierwszym jest ignorancja. Badania wykazują, że większość homofobów nie zna osobiście żadnego geja lub lesbijki, przez co wiedza na temat tego typu ludzi jest znikoma i opiera się na domysłach, i często fałszywych stereotypach.
  • Do tego zjawiska przyczynia się, niestety, tradycyjne, religijne wychowanie, które surowo potępia zachowania homoseksualne.
  • Kolejnymi przyczynami są: niepewność własnej seksualności i utajona własna homoseksualność. Paradoksalnie często najbardziej afiszującymi się ze swymi poglądami homofobicznymi są osoby same niepewne swej seksualności, czy wręcz podejrzewające samych siebie o homoseksualizm. Jednak środowisko czy wychowanie nie pozwala im się z tym ujawnić, więc poprzez ostentacyjne odcinanie się od środowiska gejów próbują zagłuszać lub ukrywać swoje pragnienia.

Mimo iż opinia publiczna jest podzielona co do homofobii coraz częściej określenie „homofob” jest pejoratywne, a osoba tak określona może spotkać się ze społecznym ostracyzmem.

Zostaw komentarz