Human Rights Watch

Organizacje pozarządowe, Prawa człowieka | 4 sierpnia 2010

Human Rights Watch to międzynarodowa organizacja pozarządowa mająca na celu ochronę praw człowieka. HRW powstała z przekształcenia Helsinki Watch w 1988 roku.

Helsinki Watch zostało utworzone przez Roberta Bernsteina (późniejszego, długoletniego dyrektora tej organizacji), Aryeh Neier i Jeriego Labera. Dzisiejszą siedzibą główną Human Rights Watch jest Nowy Jork. Do głównych, statutowych zadań organizacji należą monitorowanie przestrzegania praw człowieka (dla usprawnienia prac HRW ma pięć wydziałów: Afrykę, obie Ameryki, Azję, specjalny wydział dla Bliskiego Wschodu, oraz obszar działania Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, do którego należą też między innymi Kanada i Stany Zjednoczone).

Inne cele organizacji to: ochrona wolności słowa i przekonań, zwalczanie cenzury, zapobieganie torturom i arbitralnemu pozbawianiu życia czy wolności. HRW dba także o prawo wszystkich ludzi do uczciwego, bezstronnego procesu, ewentualnego azylu, a także o prawa kobiet (na przykład do decydowania o swoim ciele w co włączona jest aborcja). Także w strefie działań wojennych organizacja trwa na straży nie przekazywania broni reżimom i przeciwdziała łamaniu praw człowieka przez partyzantów.

W odróżnieniu od Amnesty International Human Rights Watch nie zrzesza członków z całego świata i nie prowadzi wolontariatu – skupia się na lobbingu, rozmowach z przedstawicielami władz różnych państw i współpracy z mediami. Chociaż działalność HRW ostatnimi laty wyraża się głównie przez tworzenie i przedstawianie raportów monitorujących przestrzeganie praw człowieka na świecie, jest ona stale obecna w międzynarodowej opinii publicznej.

Działalność Human Rights Watch budzi wiele kontrowersji. Jednym z największych krytyków działań tej organizacji jest Robert Bernstein – wieloletni dyrektor – który uważa, że HRW zbyt mocno angażuje się w politykę opowiadając się za jedną ze stron konfliktu, nie zawsze za tą, która bardziej dba o prawa człowieka.

Zostaw komentarz