Jak uzyskać azyl w Polsce?

Dialog kultur | 31 sierpnia 2010

Jak dowodzą najnowsze badania Polska jest krajem, który spośród członków Unii Europejskiej najchętniej przyznaje azyl cudzoziemcom. Jeżeli dodamy do tego nasze dogodne położenie geograficzne (nasz kraj jest doskonałą „trampoliną” dla ludzi mieszkających na wschodzie, by dostać się do „starej” Unii) nie zdziwi nas fakt, że coraz więcej uchodźców z różnych części świata wybiera właśnie Polskę jako swój nowy, choćby tymczasowy, dom.

Jednak jak utrzymać azyl w Polsce? Jakie warunki należy spełniać? Czy każdy może taki azyl otrzymać?

Głównymi powodami udzielania azylu są: konieczność zapewnienia cudzoziemcowi ochrony przed prześladowaniem (ze względów religijnych, politycznych czy naukowych) oraz fakt, że za udzieleniem schronienia cudzoziemcowi przemawia ważny interes państwa. Do wystąpienia o azyl w naszym kraju wystarczy złożenie wniosku do Konsula Rzeczpospolitej w danym kraju bądź komendanta granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej. Wniosek powinien zawierać dane cudzoziemca wraz z danymi małoletnich ubiegających się z nim o azyl, ewentualnie dane małżonka, określenie kraju pochodzenia i określenie przyczyn ubiegania się o azyl. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w ambasadach bądź konsulatach RP.

Osoba ubiegająca się o azyl musi być pełnoletnia (bądź być pod opieką osoby pełnoletniej), nie może się wobec niej toczyć postępowanie prawne w kraju zamieszkania, nie może być podejrzana o terroryzm, przemyt broni, amunicji czy ludzi. Jak widać więc wszelkie przeciwwskazania dotyczą stosunkowo małej grupy ludzi. Gdy już azyl zostanie przyznany, do dyspozycji trzy warianty pobytu w Polsce: na podstawie ważnego paszportu, którego ważność jest dłuższa niż trzy miesiące od momentu przekroczenia granicy polskiej, zezwolenie na pobyt czasowy oraz zezwolenie na pobyt stały.

Cała procedura przyznawania azylu (bądź odmowy przyznania takiegoż) powinna trwać krócej niż sześć miesięcy. W tym czasie wnioskodawca powinien być dostępny władzom w celu złożenia stosownych wyjaśnień lub przedstawienia wymaganych dowodów. Dlatego tak ważne jest, by osoba ubiegająca się o azyl podała władzom miejsce swojego pobytu. Jak widać procedura jest bardzo prosta, a procent pozytywnie rozpatrywanych wniosków wysoki. To zapewne najważniejsza przyczyna tego, że tak wielu uchodźców wybiera Polskę jako schronienie.

Zostaw komentarz