Wybieram tolerancję!

„Tolerancja musi być nietolerancyjna wobec nietolerancji.” (Immanuel Kant)

Tolerancja według obowiązującej definicji to świadoma zgoda na wszystkie przejawy odmienności.

To traktowanie wszystkich poglądów, wyznań i postaw społecznych jako równouprawnionych.

To niezgoda na dyskryminację w każdym aspekcie życia.

Czy rzeczywiście taka definicja obowiązuje? Czy tolerancja we współczesnym świecie jest powszechna? Mimo że żyjemy w XXI wieku, stajemy się coraz bardziej nowocześni i otwarci, często naszym największym problemem jest strach przed przełamywaniem barier kulturowych. Strach przed uznaniem za prawdziwe wszystkich racji oprócz własnych. Strach, z którego rodzi się agresja, dyskryminacja i przemoc na tle kulturowym i narodowościowym. A przecież tolerancja jest jednym z najważniejszych elementów ideologii zjednoczonej Europy.

Serwis wybieramtolerancje.pl powstał, by propagować podstawowe prawa człowieka i działania podejmowane w celu walki o wolność i godność człowieka. Znajdziesz tu aktualne informacje o wszystkich akcjach, programach i inicjatywach podejmowanych na rzecz ochrony praw człowieka. Dowiesz się, jakie organizacje wspierają takie działania i jakie dokumenty je regulują.

Przyłącz się i wybierz tolerancję!