„Odkryj siłę praw człowieka”

Aktualności | 31 sierpnia 2010

Odkryj siłę praw człowieka” to kolejna akcja wymyślona przez działaczy Amnesty International Polska. Tym razem ten roczny projekt skierowany jest do młodych ludzi, uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i trwać ma od lipca tego roku do końca czerwca 2011 roku.

Pierwszym etapem tej akcji ma być przeprowadzenie przez Amnesty International werbunku i edukacji ochotników, którzy w kolejnych fazach akcji będą swoją nabytą wiedzę przekazywać nauczycielom i szkolnym psychologom. Od asystentów w tym projekcie AI nie ma zbyt wielkich wymagań, oprócz zaangażowanych w obronę praw i wolności człowieka, preferowane za pewne też będą osoby mające na koncie doświadczenia w organizacji jakichkolwiek projektów społecznych i edukacyjnych. Ci pedagodzy zaś z kolei na specjalnie zaaranżowanych lekcjach będą uczyć swoich podopiecznych w gimnazjach i liceach.

Celem projektu „Odkryj siłę praw człowieka” jest zwiększenie świadomości obywatelskiej i nauczenie młodych ludzi korzystania z praw i wolności, jaką każdy człowiek posiada. Amnesty International Polska wychodzi z założenia, że programy edukacyjne, które są obecnie wdrażane w polskich szkołach w nawet najmniejszym stopniu nie przygotowują młodzieży do prodemokratycznych postaw i pro obywatelskości. Na takich lekcjach nastolatki mają się uczyć, jakie są prawa ucznia i dziecka, jak korzystać z praw pracowniczych, kiedy już rozpoczną pracować, jak pisać skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, co zrobić i gdzie się zgłosić, jeśli jesteśmy świadkiem lub ofiarą jakiejkolwiek przemocy, jak składać zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, co zrobić, jeśli policja lub inne służby mundurowe i miejskie przekracza swoje uprawnienia wobec nas, jakie są prawa obywatela stającego przed sądem, kiedy należy mu się obrońca, a kiedy ma status osoby pokrzywdzonej, jak i gdzie zarejestrować stowarzyszenie i fundację.

Dla Amnesty ważne na pewno będzie też to, ze oprócz podniesienia wiedzy młodych ludzi te lekcje uczulą ich na krzywdę ludzką i w ten sposób włączą się oni w inne akcje społeczne, np. dołączą do corocznego pisania listów w obronie konkretnych osób. W okolicach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, który przypada 10 grudnia odbywa się ta ogólnoświatowa kampania mająca na celu wymuszenie na danym kraju złagodzenia bądź odstąpienia od kary nałożonej na wybraną osobę. Kary te w każdym przypadku są jawnym łamaniem praw człowieka np. obrona kobiety w kraju islamskim za to, że dopuściła się cudzołóstwa obrona przed śmiercią chińskich opozycjonistów.

Zostaw komentarz