Karta Narodów Zjednoczonych

Dokumenty | 5 sierpnia 2011

Karta Narodów Zjednoczonych (The Charter of the United Nations) to traktat stanowiący podstawę funkcjonowania Organizacji Narodów Zjedno… Czytaj dalej...

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych

Dokumenty, Prawa człowieka | 23 listopada 2010

Dokument określający prawa we wszystkich dziedzinach życia człowieka to Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturaln… Czytaj dalej...

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

Dokumenty | 2 listopada 2010

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych to dokument, który został stworzony na posiedzeniu Organizacji Narodów Zjednoczon… Czytaj dalej...

Międzynarodowy Trybunał Karny

Organy międzynarodowe | 7 października 2010

Międzynarodowy Trybunał Karny powołany został, aby osądzać osoby oskarżone o najcięższe zbrodnie, które miały miejsce po 1 lipca 2002 r. Utw… Czytaj dalej...

Konwencja w sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania

Dokumenty | 4 października 2010

Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania to dokument, który powst… Czytaj dalej...

Międzynarodowa Konwencja w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej

Dokumenty | 27 września 2010

Dyskryminacja na tle rasowym nieustannie stanowi jeden z głównych problemów współczesnego społeczeństwa. Przybiera różne formy i ma róż… Czytaj dalej...

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża

Organizacje pozarządowe | 31 sierpnia 2010

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża (czy Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, bo tak brzmi pełna nazwa tej or… Czytaj dalej...

Konwencja w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet

Dokumenty | 31 sierpnia 2010

Dyskryminacja niemal zawsze jest czymś złym i kwestią drugorzędną jest, z jakiego powodu dane osoby są dyskryminowane. Mimo tego, że mamy XXI… Czytaj dalej...

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Organizacje pozarządowe, Prawa człowieka | 31 sierpnia 2010

Często wydaje nam się, że nie możemy zmienić świata, że nic nie poradzimy na ludzką krzywdę, że wszelkie nasze działania są niczym wobec ogromu… Czytaj dalej...

Azjatycka Rada ds. Praw Człowieka z siedzibą w Pekinie

Organy międzynarodowe | 31 sierpnia 2010

Ochrona praw człowieka należy do jednych z najważniejszych, statutowych zadań Organizacji Narodów Zjednoczonych. By lepiej monitorować i… Czytaj dalej...