Karta Narodów Zjednoczonych

Dokumenty | 5 sierpnia 2011

Karta Narodów Zjednoczonych (The Charter of the United Nations) to traktat stanowiący podstawę funkcjonowania Organizacji Narodów Zjedno… Czytaj dalej...

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych

Dokumenty, Prawa człowieka | 23 listopada 2010

Dokument określający prawa we wszystkich dziedzinach życia człowieka to Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturaln… Czytaj dalej...

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

Dokumenty | 2 listopada 2010

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych to dokument, który został stworzony na posiedzeniu Organizacji Narodów Zjednoczon… Czytaj dalej...

Konwencja w sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania

Dokumenty | 4 października 2010

Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania to dokument, który powst… Czytaj dalej...

Międzynarodowa Konwencja w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej

Dokumenty | 27 września 2010

Dyskryminacja na tle rasowym nieustannie stanowi jeden z głównych problemów współczesnego społeczeństwa. Przybiera różne formy i ma róż… Czytaj dalej...

Konwencja w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet

Dokumenty | 31 sierpnia 2010

Dyskryminacja niemal zawsze jest czymś złym i kwestią drugorzędną jest, z jakiego powodu dane osoby są dyskryminowane. Mimo tego, że mamy XXI… Czytaj dalej...

Konwencja o Prawach Dziecka

Dokumenty, Prawa człowieka | 4 sierpnia 2010

Konwencja o Prawach Dziecka (ang. Convention on the Rights of the Child) swoje powstanie zawdzięcza przede wszystkim Polsce, która w 1978 rok… Czytaj dalej...

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Dokumenty, Prawa człowieka | 3 sierpnia 2010

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jest pierwszym międzynarodowym dokumentem, który chroni prawa człowieka. Prace nad nią zaczęły się w… Czytaj dalej...