Różnorodność Kulturowa dziedzictwem ludzkości

Aktualności | 21 maja 2013

Już 11 lat temu 21 maja został wybrany na Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej. Stało się to z inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w celu podkreślenia wartości różnorodności kulturowej dla rozwoju cywilizacji.

Z biegiem lat świat się zmienia i niezauważalnie dziedzictwo kulturowe traci na znaczeniu. Kulturę wysoką wypiera kultura masowa, a globalizacja nie jest najlepszym tłem do kultywowania tradycji. Stąd inicjatywa, by zwrócić uwagę na problem niszczenia kultury i nierównego traktowania jej przejawów. Zjawiska te występują nie tylko w obrębie mniejszości kulturowych, ale także w krajach szybko rozwijających się. Tymczasem to czynnik kulturowy powinien nadawać kształt zmianom i pozytywnie wpływać na pokojowe stosunki społeczne. Dlatego różnorodność kulturowa została objęta ochroną, ponieważ jest ona wspólnym dziedzictwem ludzkości.

Tolerancja dla różnorodności kulturowej wynika także z poszanowania dla praw człowieka i jego podstawowych wolności. Wszystkie kraje więc powinny dążyć do podtrzymywania tradycji i dóbr kulturowych – tych materialnych i niematerialnych – oraz do ich szerokiego promowania. Tylko rozsądna polityka kulturowa kraju może przełożyć się na wzrost ekonomiczny w dziedzinie kultury.

Zostaw komentarz