Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem

Aktualności, Stop nietolerancji | 9 listopada 2011

Od 1989 roku, rokrocznie 9 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem. Został on ustanowiony w ramac… Czytaj dalej...

Antyglobalizm

Stop nietolerancji | 31 sierpnia 2010

Antyglobalizm swoje początki datuje na lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku, kiedy to kapitalizm zaczął przybierać nieco inny kształt n… Czytaj dalej...

Gender

Stop nietolerancji | 31 sierpnia 2010

Gender w najprostszym rozumieniu tego słowa jest obalaniem społecznych i kulturowych mitów, które w związku ze sposobem wychowania dzieci… Czytaj dalej...

Europride – historia, idee, cele

Stop nietolerancji | 31 sierpnia 2010

Europride to największa, ogólnoświatowa parada organizowana przez LGBT (organizacja zrzeszająca mniejszości seksualne i działająca na r… Czytaj dalej...

Homofobia

Stop nietolerancji | 17 sierpnia 2010

Homofobia to postawa społeczna, która charakteryzuje się wrogimi, nienawistnymi i pełnymi uprzedzeń zachowaniami wobec przedstawicieli… Czytaj dalej...

Antysemityzm

Stop nietolerancji | 4 sierpnia 2010

Antysemityzm jest bezpodstawną, irracjonalną niechęcią, uprzedzeniem, nienawiścią, a nawet wrogością i dyskryminacją osób pochodzenia… Czytaj dalej...

Dyskryminacja

Stop nietolerancji | 4 sierpnia 2010

Dyskryminacja objawia się nierównym traktowaniem jednostek, grup ludzi lub nawet całych społeczności. Dotyczyć może wielu aspektów życia… Czytaj dalej...

Rasizm

Stop nietolerancji | 4 sierpnia 2010

Kolor skóry niegdyś decydował o pozycji społecznej człowieka. Ludzie o ciemniejszej skórze mogli być jedynie niewolnikami u „białych”. Tak… Czytaj dalej...

Nacjonalizm

Stop nietolerancji | 4 sierpnia 2010

Nacjonalizm przez wielu ludzi uznawany jest za formę patriotyzmu. Jednak po bliższym zapoznaniu się z zasadami tej postawy, prócz umiłowani… Czytaj dalej...

Ksenofobia

Stop nietolerancji | 3 sierpnia 2010

Ksenofobia w dosłownym tłumaczeniu oznacza „strach przed nieznajomymi”. Jednak tego terminu używa się najczęściej w odniesieniu do napaśc… Czytaj dalej...