„Stop rasizmowi w sporcie”

Aktualności | 30 sierpnia 2010

„Stop rasizmowi w sporcie” to organizowany przez Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania we współpracy z Przedstwicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce konkurs dla dziennikarzy. Jego cel jest oczywisty i jednoznaczny – ma propagować tolerancyjną postawę wśród kibiców na stadionach, uczyć zachowania niedyskryminującego odmienności oraz uświadamiać społeczeństwu problem dyskryminacji w sporcie. A media są idealnym środkiem przekazu antyrasistowskiego."Stop rasizmowi w sporcie"

Zmagania są otwarte dla mediów ogólnopolskich jak i lokalnych. W konkursie mogą zmierzyć się wszyscy, profesjonalni dziennikarze – telewizyjni, radiowi, prasowi czy internetowi. Ci, którzy w swoich pracach poruszają tematykę równości i tolerancji w sporcie ze względu na rasę, kolor skóry, język, obywatelstwo, narodowość lub pochodzenie etniczne.

Przedmiotem konkursu będą prace dziennikarskie: audycje radiowe, reportaże telewizyjne, artykuły prasowe, które pierwszy raz zostały wyemitowane najwcześniej 1 października 2009 roku lub będą opublikowane do 20 września 2010 roku.

Zwycięzcę poznamy już w październiku br. Głównym kryterium oceny materiałów dziennikarskich będzie poziom uwrażliwienia społeczeństwa na problem rasizmu i ksenofobii w sporcie. Nie bez znaczenia będzie też jednak obiektywizm, przestrzeganie etyki dziennikarskiej, nakład pracy przy tworzeniu przekazu, oryginalność oraz siła przyciągania widzów.

Zostaw komentarz