Sytuacja Romów w Polsce

Dialog kultur | 27 września 2010

Romowie to liczna grupa etniczna, określana również jako naród bez określonego terytorium. Romskie korzenie sięgają Indii. Członkowie tej grupy tworzą w różnych państwach świata diaspory. W Polsce Romowie utożsamiani są z Cyganami, jednak tak naprawdę Romowie stanowią jedną z kilku grup wchodzących w skład społeczności cygańskiej.

Mniejszość romska boryka się w Polsce z licznymi problemami, mimo że stanowią liczną grupę etniczną (szacuje się, że jest ich około 35 tys.) nadal spychani są na margines społeczny. Z pewnością duży wypływ na kształtowanie się opinii wobec Romów, mają panujące stereotypy. Te same negatywne cechy Polacy przypisują również Cyganom. Utożsamiani są z złodziejami, oszustami i brudnymi pijakami.

Głównym problemem społeczności Romskiej jest niski poziom wykształcenia. Powodów tej sytuacji jest wiele. Po pierwsze dyskryminowanie dzieci z rodzin cygańskich, których kolor skóry różni się od pozostałych dzieci. Większość rodziców woli, aby dzieci uczyły się w gronie jedynie polskich kolegów. Niejednokrotnie głośno było w mediach o sytuacjach odseparowywania romskich dzieci od reszty uczniów. Niechęć również jest po drugiej stronie, Romowie nie akceptują obowiązujących reguł, buntują się wobec przymusu edukacji. Nauka wiąże się z kosztami, przy wielodzietnych rodzinach, kształcenie na dalszych poziomach jest niemożliwe. Poza tym Romowie bardzo szybko zakładają rodziny, co również decyduje o zakończeniu edukacji na podstawowym wykształceniu.

Poziom życia Romów na terenie Polskich jest bardzo niski. Zamieszkują najczęściej stare kamienice, bez kanalizacji i ogrzewania. Złe warunki socjalne są powodem braku higieny i kłopotów ze zdrowiem. Poza tym Romowie w głównej mierze zasilają szeregi bezrobotnych. Diaspory zajmowały się dawniej przede wszystkim kowalstwem lub handlem końmi. Obecnie zawody te straciły na znaczeniu, a brak wykształcenie tej społeczności uniemożliwia im znalezienie pracy w innych branżach. Ich podstawowym źródłem utrzymania są różne zasiłki, choć duża części tej społeczności żebrze na ulicy.

Przyszłość społeczności Romskiej nie rysuje się zbyt kolorowo. Pełną integrację w Polsce diaspory cygańskie uzyskały w 1989 roku. Jednak mimo upływu wielu lat wzajemna niechęć nadal jest bardzo widoczna. Potrzeba znaczniej więcej czasu, aby zanikły wszelkie uprzedzenia.

Zostaw komentarz