UNICEF

Organizacje pozarządowe, Prawa człowieka | 3 sierpnia 2010

UNICEF to międzynarodowa organizacja, która skupia się przede wszystkim na dzieciach. Istnieje już od ponad 60 lat (została powołana w 1946 roku) i w tym czasie pomogła już milionom dzieci na całym świecie. Jej oddziały pracują w wielu krajach świata, w Polsce funkcjonuje Polski Komitet Narodowy UNICEF, a pierwsze polskie Biuro Narodowe powstało w 1962 roku.

UNICEF jest jednostką neutralną, nie opowiada się po żadnej stronie sceny politycznej – jej priorytetem są dzieci i tereny najbardziej zagrożone. Dzięki temu Zgromadzenie ONZ mianowało ją międzynarodowym rzecznikiem praw dziecka. I od lat UNICEF tę misję wypełnia:

  • działa na rzecz ochrony praw dziecka, dąży do dyskusji obejmującej prawa dziecka na arenach regionalnych i międzynarodowej,
  • zwalcza dyskryminację dzieci, chroni je przed przemocą i zapewnia bezpieczne środowisko do ich rozwoju,
  • stwarza równe szanse do edukacji szczególnie w Afryce Zachodniej i Środkowej, dba o rozwój najmłodszych i jakość wykształcenia,
  • promuje równouprawnienie dziewczynek i kobiet w życiu społecznym,
  • duży nacisk kładzie na walkę z wirusem HIV i AIDS, uświadamia na temat tego zagrożenia oraz zapobiega szerzeniu się tej epidemii,
  • opiekuje się dziećmi w pierwszym okresie po urodzeniu oraz matkami w ciąży,
  • zwraca uwagę na problemy dzieci z terenów zagrożonych wojną, terroryzmem, nędzą i przemocą,
  • interweniuje tam, gdzie występuje łamanie praw dziecka,
  • natychmiast interweniuje na terenach po katastrofach chroniąc dzieci przed jej skutkami.

Za propagowanie Konwencji o Prawach Dziecka, realizowanie podstawowych potrzeb i realną pomoc dzieciom UNICEF w 1965 roku otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.

Zostaw komentarz