Wyznania w Polsce

Dialog kultur | 4 sierpnia 2010

Religia stanowi nieodzowny element każdego państwa. Za jej pośrednictwem wyznaczone są wartości moralne i duchowe. To ona decyduje, kiedy i jakie obchodzone są święta, wyznacza rytm życia całej społeczności. Jednak rodzaj wyznania jest indywidualną sprawą każdego człowieka. Przeważnie jednak wyznanie to część rodzinnej lub narodowej tradycji, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Pamiętać należy, że ani rodzina, ani państwo nie mają prawa narzucać nikomu jakiejkolwiek religii, ta decyzja ma wypływać z osobistych potrzeb, nie z przymusu.

Wolność wyznania w Polsce

Polska to z pewnością kraj katolicki. Ponad 90% społeczeństwa deklaruje swą przynależność właśnie do Kościoła Katolickiego. Funkcjonuje on w 4 obrządkach: bizantyjsko-ukraińskim, neounickim, ormiańskim i łacińskim. Jednak to nie jedyna religia w Polsce. Aktualnie zarejestrowane są 102 wyznania. Ich liczebność jest bardzo różna, od kilkuset do kilkudziesięciu milionów.

Wpływ na kształtowanie się religijności w Polsce miały wydarzenia historyczne. Pierwszym z nich był oczywiście Chrzest Polski w 966 roku. Mieszko I przyjął sakrament w obrządku łacińskim, który do dzisiaj stanowi najliczniejszy odłam rzymskiego katolicyzmu (33,5 mln wiernych). Współcześnie, katolicyzm umocnił się po wyborze Karola Wojtyły na papieża. Polski papież stał się autorytetem i wzorem dla rodaków, tym samym religia również stała się bliższa.

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny jest drugim pod względem wielkości wyznaniem w Polsce (ponad 0,5 mln wiernych). Prawosławie praktykowane jest przede na wschodzie kraju, które zamieszkiwane jest przez mniejszość białoruską. Trzeci jest natomiast protestantyzm. Dzieli się on na kilka odłamów, najliczniejszy jest Kościół Ewangelicko-Augsburski, który skupia około 85 tys. ludzi, dalej Wspólnota Zielonoświątkowa – 17 tys. wiernych oraz Kościół Adwentystów Dnia Siódmego – 10 tys. Na terenie Polski istnieją również tzw. kościoły starokatolickie, są to m.in. Starokatolicki Mariawitów, Polskokatolicki i Katolicki Mariawitów. Należy do nich ponad 88 tys. ludzi. Inną znaną grupą religijną są Świadkowie Jehowi (130 tys. członków). Wspomnieć należy także o wyznawcach islamu, judaizmu i buddyzmu, który w Polsce też nie brakuje.

Zostaw komentarz