Koniec z nietolerancją w policji

Aktualności | 2 listopada 2011

Policja wypowiada walkę nietolerancji. Czy nowe egzaminy dla policjantów, warsztaty i szkolenia rzeczywiście okażą się skuteczne? Nowa formuła egzaminów została wprowadzona już w czerwcu.

Teraz kandydaci na policjantów, rozwiązując test mają odpowiadać również na pytania sprawdzające poziom ich tolerancji. Ich treść została opracowana przez specjalny zespół powołany przez komendanta głównego policji i ma sprawdzać, czy kandydaci są otwarci na różnorodność i odmienne światopoglądy.

Koniec z nietolerancją w policji

Tego samego mają uczyć specjalne jednodniowe warsztaty, w których biorą udział funkcjonariusze prewencji i oddziałów kryminalnych. Do rąk policjantów trafił też nowy podręcznik, który zawiera podstawowe informacje o prawach człowieka. Wszystko to ma na celu zapewnieniu wszystkim obywatelom równego traktowania. Do tej pory niestety nie zawsze mogli na to liczyć.

Zdarzały się przykłady dyskryminacji z powodu innego pochodzenia czy odmiennej orientacji seksualnej. Warsztaty i szkolenia miały to zmienić, pytanie tylko czy rzeczywiście okażą się skuteczne. Niestety, nietolerancja jest w nas głęboko zakorzeniona, szczególnie w starszym pokoleniu – nic więc dziwnego, że problem ten nie omija także policjantów.

Młodzi funkcjonariusze, biorąc przykład ze starszych często przejmują ich światopogląd.

Zostaw komentarz